ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιερατικός Προϊστάμενος π. Κωνσταντίνος Κοσμίδης
Τηλέφωνο 061 411 40 93
079 831 02 79
E-Mail  siniere1@gmail.com
Διεύθυνση Gladiolenstrasse 2
4142 Münchenstein
Τραπεζικός Λογαριασμός
της ενορίας
Bank: PostFinance
Konto-Nr.: 60-177379-0
IBAN: CH97 0900 0000 6017 7379 0
BIC: POFICHBEXXX