ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου της Βασιλείας. Το σχολείο μας αριθμεί περίπου ογδόντα μαθητές και διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός σε τέσσερα επίπεδα. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι άριστα καταρτισμένοι με υψηλές σπουδές και παράλληλα παρακολουθούν και σεμινάρια του ελβετικού …