ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 2018