ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

Τακτικά επισκέπτονται την ενορία μας ομάδες μαθητών με τους καθηγητές τους, από διάφορα σχολεία της περιοχής. Αυτό γίνεται διότι στο μάθημα των θρησκευτικών μαθαίνουν τα παιδιά για τα άλλα δόγματα και μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ορθόδοξη Εκκλησία και πίστη.